Per Støyva style=

Per Støyva

Storkommandør
Svein Gaarder style=

Svein Gaarder

Storårmann
Knut Olav Sunde style=

Knut Olav Sunde

Storprelat
Roar Svendsen style=

Roar Svendsen

Storkantor
Per Arthur Leknes style=

Per Arthur Leknes

Storvokter
Ivar Sørensen style=

Ivar Sørensen

Storseglbevarer
Arne Skive style=

Arne Skive

Storstattholder
Øystein Anderson style=

Øystein Anderson

1. Stormarskalk
Gunnar Torp style=

Gunnar Torp

2. Stormarskalk
Bjørn Oddvar Ramton style=

Bjørn Oddvar Ramton

Vikarierende Storkommandør