Kanselliet ( i henhold til Konstitusjon )
Ivar Sørensen, Storsegelbevarer, leder                  rhkssb@losje.org
Arne Skive, Storstattholder, nestleder                   rhksst@losje.org
Arne Skive, Kansellisekretær                                 rhksek@losje.org                              
Jan Blegeberg, arkivar
Stein Gusdal, materialforvalter Tønsberg

Konstitusjonskomiteen ( valgt på Riksting )
Helge Ivar Østvang, leder              Losje XIII Hønefoss  Mob. 920 26 881
Kjell Nyfløt                                     Losje XVIII Lillehammer
Bjørn Arild Aker                             Losje VII Moss
Øystein Eriksen                              Losje X Skien
Tore Bendix Evertsen                     Losje XVII Stavanger
Sigfred Samlanes                           Losje XXI Voss
Tormod Fjære (FÆOR)                   Losje VIII Larvik

Lov og Ritualkomiteen ( valgt på Riksting )
Per Arthur Leknes, leder     Losje XIX Trondheim Mob. 909 20 958
Stein Gusdal                       Losje  IX  Tønsberg
Vegard Myhrvold               Losje  XV Gjøvik

Lærerkollegiet ( utnevnt av Storkommandør )
Bjørn Aasheim, leder                                  Losje II Oslo Mob. 906 41 816
Einar Mortensen, studierådgiver                Losje II
Rolf Solheim, studierådgiver                      Losje XIII
Nils Helle, leder RHK Akademiet                Losje XIII
Ulf-Inge Ellingsen, medl. RHK Akademiet  Losje II


IT-ansvarlig ( utnevnt av Storkommandør )
Arne Skive (Leder)   PLO Trøndelagen  Mob. 90981849 rhkit@losje.org

IT- komite ( utnevnt av Administrasjonskollegiet ), ledes av IT-ansvarlig
Steinar Bakken        PLO Borgar            Mob. 952 47 500
Arne Skive               PLO Mjøsen           Mob. 909 81 849
Olav Vegå                PLO Viken              Mob. 902 51 255
Helge Dyngen         PLO Kaupang         Mob. 459 55 305
Arne Skive               PLO Trøndelagen   Mob. 909 81 849
Tor Håvard Brekke   PLO Gula                Mob. 915 24 902

  
Redaksjonskomiteen St. Olavposten rhkposten@losje.org
Håkon Bach Mikkelsen, redaksjonsleder  Losje VII
Arnljot Kristiansen                                    Losje VII
Jeanette Bach Mikkelsen                          Losje X Valkyrien
Stein Erik Murud,  Hærmester                  PLO Borgar

Valgkomiteen ( valgt på Riksting )
Arne Karlsen (Leder)          PLO Trøndelagen  Mob. 480 14 712
Tor Ole Hansen                  PLO Borgar
Ole Einar Haugen              PLO Mjøsen
Kjell Fagerland                   PLO Viken
Fredrik Aulie Helland         PLO Kaupang
Ellef Wahlstrøm                 PLO Gula